LOGO
Head

نوشته‌های با برچسب ‘vpn آیفون’

سرور جدید آمریکا برای تمامی کاربران

دیدگاه‌ها برای سرور جدید آمریکا برای تمامی کاربران بسته هستند

سرور جدید آمریکا برای تمامی کاربران جهت استفاده از سرویس های Obf ، Fte ، Cisco VPN ، Stunnel ، Tunnelplus اضافه شد.

.

جهت استفاده آسان بهتر است از کانکشن هوشمند جدید OnlyNet  استفاده نمایید.

.

Cisco Server New : cisco.orbitserver.ir:443

.

OBF Server New : obf3.onlyserver.ir  Port:3870  Coding : obfs3

.

FTE Server New : fte2.orbitserver.ir

.

OBF Server New : obf.dayserver.ir Port : 28070 Coding : obfs2